Služby

Záruční a pozáruční servis

Český servis nabízí kompletní servis produktů výpočetní techniky. V současné době poskytujeme záruční a pozáruční servis značek Hewlett-Packard, Apple, Canon, Samsung, Fujitsu, IBM, Brother, AG Neovo, Sampo, APC, LYNX, Prestigio, Tally a Thomas-Krenn.AG. Pozáruční servis poskytujeme na všechny druhy tiskáren, multifunkcí, monitorů, záložních zdrojů, počítačů, notebooků, serverů, scannerů, plotterů, síťových prvků a projektorů.

 Nadstandardní servis dle požadavků zákazníka (SLA)

Pokud uživateli nevyhovují standardní záruční podmínky výrobce nebo potřebuje řešit podmínky pro pozáruční opravy, nabízíme servisní smlouvy „na míru“, ve kterých jsou specifikovány takové náležitosti jako je reakční doba na požadavek, garantovaná doba opravy, podmínky zapůjčení náhradního zařízení, SW podpora atd.

Outsourcing tiskových řešení

Stále více společností různých velikostí řeší provoz tiskového prostředí formou outsourcingu. Zbavují se tak nejen každodenních starostí, ale i nechtěných a neočekávaných nákladů. Tato cesta vede k jednoznačné úspoře nákladů na tisk. Toto je možné díky efektivnějšímu nasazení síťových tiskáren, snížení prostojů při poruchách tiskáren a kopírek, a celkovou optimalizací klientova firemního prostředí. Uživatel tak platí pouze za počet skutečně vytištěných či nakopírovaných stran v daném období, může s velkou přesností plánovat náklady na tiskové úlohy ve firmě, nestará se o technologie a nákup používaných zařízení, jejich údržbu ani opravu, logistiku dodávek spotřebního materiálu, nesleduje životnost zařízení, jejich vytížení, odpisy atd.

Profylaxe a audit zařízení

PROFYLAXE představuje preventivní prohlídky zaměřené na funkčnost zařízení. Kontrolujeme celkový stav zařízení jak po interní, tak i externí stránce. Služba profylaxe umožní zákazníkovi využít našich zkušeností, kde se zaměřujeme na součásti, které jsou nejvíc namáhané, nebo které jsou nejčastějším zdrojem poruch. Výsledkem je nejen zařízení s prodlouženou životností, ale i informace pro zákazníka umožňující lepší plánování obnovy používaného HW.

Ekologická likvidace elektroodpadu

Nabízíme ekologickou likvidaci veškeré kancelářské a výpočetní techniky včetně potvrzení o provedení ekologické likvidace. V případě většího množství zajistíme vyzvednutí zařízení přímo o zákazníka.

Pokud máte o zájem o námi nabízené služby, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese:
obchod@ceskyservis.cz