Reklamace MURA vady

  • Mura (moo-rah’) je slovo přavzaté z Japonštiny a znamené vadu či skvrnu.
  • Mura může být způsobena fyzickým tlakem na panel nebo chybou ve výrobě.
    Tento jev je viditelný okamžitě.
  • Tato vada je kryta zárukou pouze jako DOA a to do 14 dnů od první instalace.
    Po této lhůtě se má za to že závada byla způsobena zákazníkem a nebo třetí stranou a nemůže být opravena v záruce.
  • Upozornění: Vyvarujte se dotyku s povrchem obrazovky při manipulaci !