Uznání záruky – koncový zákazník

samsung1

 

 

 

 

 

Odkazy :

 

 • Záruční doba ODD                                       – 24 měsíců od data nákupu
  (optické mechaniky DVD, DVDRW ..)
 • Doklady nutné k uznání záruky a vyřízení záruční reklamace ODD Samsung:

průvodní dopis obsahuje :

   • jméno a příjmení zákazníka/název firmy
   • kompletní adresa zákazníka
   • telefonní kontakt/emailová adresa zákazníka
   • reklamovaná vada zařízení*

nákupní doklad** obsahuje :

   • název a adresa prodejce (popř.razítko)
   • datum prodeje
   • model ODD
   • výrobní číslo S/N ***

***závada by měla být např.: nevypaluje DVD, vadné bloky …, nikoliv nefunguje
***nestačí dodací list, vždy faktura nebo prodejka, je-li třeba faktura + dodací list
*** – v případě, že koncový zákazník nemá k dispozici doklad s uvedeným SN, nemůže řešit přes autorizovaný servis, musí se s reklamací obrátit na svého dodavatele.

V případě, že reklamujete ODD, který již byl reklamován, dokladujte jej odpovídajícím servisním protokolem autorizovaného servisního partnera.

 • V každém případě je třeba doložit výše uvedené doklady jednotlivě ke každé zakázce v papírové podobě se všemi náležitostmi.