Uznání záruky – prodejce

samsung1

 

 

 

 

 

Odkazy :

 

 • Záruční doba ODD – 36+ 3 měsíce od data výroby
 • Záruční doba ODD – 24+ 3 měsíce od data výroby
  (optické mechaniky DVD, DVDRW ..)
 • Doklady nutné k uznání záruky a vyřízení záruční reklamace HDD/ODD Samsung:

reklamační protokol obsahuje :

   • kontakt na zákazníka
   • model HDD / ODD
   • výrobní číslo S/N
   • popis závady*

prodejní faktura** nebo prodejka** obsahuje:

   • název a adresa prodejce (popř.razítko)
   • datum prodeje
   • model HDD/ODD
   • výrobní číslo S/N

**závada by měla být např.: nevypaluje DVD, vadné bloky …, nikoliv nefunguje
** – nestačí dodací list, vždy reklamační protokol, faktura, je li třeba faktura + dodací list

Výrobce negarantuje záchranu dat z vadného HDD při záruční reklamaci

 • V případě, že reklamujete HDD/ODD, který již byl reklamován, dokladujte jej odpovídajícím servisním protokolem autorizovaného servisního partnera.
 • V každém případě je třeba doložit výše uvedené doklady jednotlivě ke každé zakázce v papírové podobě se všemi náležitostmi